Vậy TRẦM HƯƠNG NỤ dùng để làm gì???

2018-06-30 13:16:03 782
Xông nhà bằng Trầm hương là tập tục lâu đời của người Việt và các dân tộc khác.

 

 Trầm hương được dùng xông nhà trong các trường hợp

     Về nhà mới : khi bắt đầu sống tại ngôi gia nào, người ta cũng muốn làm ấm không gian bằng cách xông trầm, dù đó là nhà mới xây, mới sửa hay mới dọn đến. Mùi trầm hương giúp làm ấm cúng không gian, giúp gia đình mới hòa hợp với trạch thổ mới.

    Dịp đầu năm hay khai trương cửa hàng mới : mùa xuân là thời điểm bắt đầu vòng tuần hoàn mới đất trời. Để giúp làm thanh sạch bầu không khí sóing hoặc tạo điều kiện đón tài khí, vận khí, chúng ta có thể xông hương trầm. Dịp khai trương cửa hàng cũng vậy, xông trầm hương sẽ dương khí, tạo điều kiện để mọi việc được suông sẽ, hang thông.